ไฮเทคล้ำ 

คุณธรรมเด่น

เน้นวิชาการ

โรงเรียน ไฮเทคเทคโนโลยี สกลนคร

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร เป็นโรงเรียนที่เกิดจากแนวคิด ของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการ บริหารจัดการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และท่าน ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลไนการพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น....

อ่านเพิ่มเติม

รูปกิจกรรม

รวมอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมของทางโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวกิจกรรม ประกาศ

โรงเรียนในเครือ

หนึ่งในเครือข่ายการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี